Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2015 (18.03.2015)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2015

H ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2015 σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:
20/3/2015 Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2014 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.eltrak.gr).

23/6/2015 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για τη Χρήση 2014.

25/6/2015 Αποκοπή μερίσματος

26/6/2015 Δικαιούχοι μερίσματος (record date)

2/7/2015 Έναρξη πληρωμής μερίσματος

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος, θα παρατεθούν σε επόμενες ανακοινώσεις της εταιρίας.
H ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.


Ν. Κηφισιά, 18 Μαρτίου 2015

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω