Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Φυσικού Αερίου & Βιοαερίου Caterpillar

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη φυσικού αερίου και βιοαερίου είναι ικανά να λειτουργήσουν στις πιο αντίξοες συνθήκες και με μεγάλη ποικιλία καυσίμων. Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι (Turn-Key) για Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μονάδων Συμπαραγωγής από 143 έως 9750 ekW

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη είναι δυνατόν να παραδοθούν «με το κλειδί στο χέρι» και εάν ζητηθεί από τον πελάτη, η ΕΛΤΡΑΚ μπορεί να αναλάβει την λειτουργία τους ή και την συντήρησή τους.

 

 Cogeneration / Combined Heat & PowerCHP for Greenhouses
   
Many industrial facilities and commercial facilities can reduce operating costs by implementing a Cat® CHP system (also known as cogeneration) using clean pipeline natural gas as a fuel source   

Cat® Generators help make greenhouses better
with power built to cut costs and boost plant health

     
Agricultural biogas cogeneration   Landfill gas cogeneration
     

Power your agriculture operations with
generators built to run on fuel you already
produce-fuel with byproduct gases.

 

Cat® generators are making landfill power an
efficient and environmental operation-with systems
that run entirely on waste gas

 

CAT 50 Hz CONTINUOUS – GAS RATINGS, 68 – 14040 ekW

*All ratings at 0.8 pf. DF: Dual Fuel.
1Further gas qualities on request