Οργανώση τεχνικών σεμιναρίων για φανοβαφείς.

Η ΕΛΤΡΕΚΚΑ εγκαινιάζοντας το υπερσύγχρονο τεχνικό κέντρο έχει ξεκινήσει μια σειρά σεμιναρίων προσφέροντας τεχνογνωσία στους βαφείς αυτοκινήτων. Τα σεμινάρια έχουν παρακολουθήσει βαφείς από πολλά μέρη της Ελλάδας  και είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν απαραίτητες γνώσεις σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο για θέματα όπως τα εξής:

  • Νέα υλικά που καλούνται να χρησιμοποιήσουν
  • Ελαττώματα στην βαφή
  • Σύστημα γρήγορης επισκευής
  • Χρωματομετρία

eltrekka spies hecker seminars

eltrekka spies hecker seminars eltrekka spies hecker seminars

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω