Τεχνικό Σεμινάριο για τους σπουδαστές των ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ

Στις 12 & 14 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε τεχνικό σεμινάριο με θέμα "Start & Stop, διαχείριση ενέργειας και μπαταρίες", στις εγκαταστάσεις Καλοχωρίου της ΕΛΤΡΑΚ. Στο σεμινάριο συμμετείχαν σπουδαστές των ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ Θεσσαλονίκης του τμήματος μηχανικών αυτοκινήτου. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 40, και τα σεμινάρια και τις δυο ημέρες διήρκησαν λίγο πάνω από 3 ώρες. Τα σεμινάρια συμπεριλάμβαναν και παρουσιάσεις του συστήματος φόρτισης μέσω διαγνωστικού εργαλείου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο συνεργείο της ΕΛΤΡΑΚ, και μια γενική επίδειξη του κυκλώματος ψεκασμού πετρελαίου common rail, όπου έγινε συζήτηση παρατηρώντας τις πραγματικές τιμές του κινητήρα σε λειτουργία. Τέλος, οι σπουδαστές έκαναν περιήγηση στο συνεργείο της ΕΛΤΡΑΚ, με περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του συνεργείου και του εύρους εργασιών.

 Τεχνικα Σεμινάρια ΕΛΤΡΕΚΚΑ  Τεχνικα Σεμινάρια ΕΛΤΡΕΚΚΑ  Τεχνικα Σεμινάρια ΕΛΤΡΕΚΚΑ