Σεμινάριο Castrol - Αθήνα, 22 Μαΐου 2019

Την Τετάρτη 22/05/2019 πραγματοποιήθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΛΤΡΕΚΚΑ σεμινάριο για τα προϊόντα Castrol. Τα θέματα που καλύφθηκαν έχουν ως εξής:

  • Castrol – Ποιοι Είμαστε
  • Τάσεις τεχνολογίας κινητήρων
  • Ρόλος, Σύσταση, Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες των Λιπαντικών
  • Προδιαγραφές των Λιπαντικών Επιβατηγών Οχημάτων
  • Προϊόντα Επιβατηγών Οχημάτων Castrol
  • Επιλογή Κατάλληλου Προϊόντος ανά Εφαρμογή