Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (19.03.2015)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52
Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/1996, η πρόθεσή της να συμμετάσχει σε διαδικασία διαγωνισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 3414/2005. Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να λάβει μέρος σε διαγωνισμό της Διεύθυνσης Υλικού & Προμηθειών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. με αριθμό διακήρυξης ΔΥΠ-600501, για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών οχημάτων LECTRA HAUL MT-3300 (πρώην UNIT RIG) κατασκευής του Οίκου CATERPILLAR (πρώην TEREX MINING).


Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.