Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2015 (27.05.2015)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52
Γ.Ε.ΜΗ. 341201000


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2015

H ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., στα πλαίσια του Οικονομικού Ημερολογίου 2015 και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το 2015 ως ακολούθως:

28/5/2015 Οι Οικονομικές Καταστάσεις Α Τριμήνου 2015 της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και του Ομίλου θα αναρτηθούν στο σύστημα Hermes.

29/5/2015 Οι Οικονομικές Καταστάσεις Α Τριμήνου 2015 της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και του Ομίλου θα δημοσιευτούν στον τύπο και θα είναι διαθέσιμες στο website www.eltrak.gr.

30/6/2015 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για τη Χρήση 2014.

19/8/2015 Αποκοπή μερίσματος

20/8/2015 Δικαιούχοι μερίσματος (record date)

26/8/2015 Έναρξη πληρωμής μερίσματος

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος, θα παρατεθούν σε επόμενες ανακοινώσεις της εταιρίας.
H ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.


Ν. Κηφισιά, 27 Μαΐου 2015