Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2014 (29.07.2014)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52
Γ.Ε.ΜΗ. 341201000


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2014 

H ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., στα πλαίσια του Οικονομικού Ημερολογίου 2014 και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το 2014.

Η Εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις Α Εξαμήνου 2014 της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και του Ομίλου θα αναρτηθούν στο σύστημα Hermes στις 20/8/2014 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών), στις 21/8/2014 θα δημοσιευτούν στον τύπο και θα είναι διαθέσιμες στο site του Ομίλου www.eltrak.gr.


Ν. Κηφισιά, 29 Ιουλίου 2014