Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (28.06.2018)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 28 Ιουνίου 2018 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στη Ν. Κηφισιά, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

 

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 11 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 10.717.691 μετοχών της εταιρίας επί συνόλου 14.050.971 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 76,28% του συνόλου των μετοχών της.

 

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

 

  1. Εξέλεξε ομοφώνως, λόγω της αποχώρησης του κ. Γεωργίου Κόλλια με συνταξιοδότηση, νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, που απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
  1. Αναστάσιος Πολίτης του Αδάμ
  2. Νατάσα Κόβα του Γεωργίου
  3. Χαράλαμπος Χατζηδάκις του Ιωάννη
  4. Φραγκίσκος Δουκέρης του Γεωργίου
  5. Stephan Herron του Charles
  6. Παρασκευή Πολίτη του Παναγιώτη

 

      Ως ανεξάρτητα μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Stephan Herron και Χαράλαμπος Χατζηδάκις.

 

  1. Εξέλεξε ομοφώνως νέα Ελεγκτική Επιτροπή, με τον κ. Χαράλαμπο Χατζηδάκι ως Πρόεδρο και τους κ.κ. Stephan Herron και Δέσποινα Λοΐζου ως μέλη.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω