ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (28.06.2018)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 28.06.2018, κατόπιν της αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης του κ. Γεωργίου Κόλλια από την θέση του Αντιπρoέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, εξελέγη νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, που θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη :

  • Αvαστάσιoς Πoλίτης του Αδάμ   (Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Νατάσα Κόβα του Γεωργίου (Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος)
  • Παρασκευή Πολίτη του Παναγιώτη (Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος)
  • Φραγκίσκος Δουκέρης του Γεωργίου (Εκτελεστικό Μέλος)
  • Χαράλαμπος Χατζηδάκις του Ιωάννη (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Stephan Herron του Charles (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, με τον κ. Χαράλαμπο Χατζηδάκι ως Πρόεδρο και τους κ.κ. Stephan Herron και Δέσποινα Λοΐζου ως μέλη.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.