Διοίκηση ΕΛΑΣΤΡΑΚ

Διοικητικό Συμβούλιο

Νατάσα Κόβα-Νεις―Πρόεδρος 
Παναγιώτης Διαμαντόπουλος―Διευθύνων Σύμβουλος
Φραγκίσκος Δουκέρης - Μέλος
Γεώργιος Σκούρτας - Μέλος
Λάζαρος Διαμαντόπουλος - Μέλος