ΕΛΤΡΑΚ CAT

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Φυσικού Αερίου & Βιοαερίου

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Caterpillar φυσικού αερίου και βιοαερίου προσφέρουν εναλλακτική πηγή ενέργειας και είναι ικανά να λειτουργήσουν ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Η ΕΛΤΡΑΚ εξασφαλίζει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις  - με το κλειδί στο χέρι - που ξεκινούν από την προμήθεια και την εγκατάσταση έως την συντήρηση των μονάδων συμπαραγωγής (από 143 έως 9750 ekW).

Μάλιστα, εκτός από την παράδοση της γεννήτριας Caterpillar, η ΕΛΤΡΑΚ είναι σε θέση να αναλάβει και την ευθύνη της λειτουργίας και της συντήρησης.


Cogeneration / Combined Heat & Power

CHP for Greenhouses
   
Many industrial facilities and commercial facilities can reduce operating costs by implementing a Cat® CHP system (also known as cogeneration) using clean pipeline natural gas as a fuel source    Cat® Generators help make greenhouses better
with power built to cut costs and boost plant health
     
Agricultural biogas cogeneration   Landfill gas cogeneration
   
Power your agriculture operations with
generators built to run on fuel you already
produce-fuel with byproduct gases
  Cat® generators are making landfill power an
efficient and environmental operation-with systems that run entirely on waste gas

 

CAT 50 Hz CONTINUOUS – GAS RATINGS, 68 – 14040 ekW

*All ratings at 0.8 pf. DF: Dual Fuel.
1Further gas qualities on request

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω